Anmälan

Så anmäler du dig till FM2021

Flatmästerskapets WT-klasser utgår från meriter på B-prov. Den klass hunden är berättigad till start i på B-prov, är den klass hunden startar i på Flatmästerskapet. Det innebär att det till exempel krävs ett förstapris på B-prov i NKL för att få starta i ÖKL på flatmästerskapen. Då vi använder SSRK-prov medför det här att du eventuellt behöver justera din hund i SSRK-prov för att kunna anmäla dig till rätt klass. Om du har en hund som ska starta i veteranklass (VKL) behöver du justera så att meriterna i SSRK-prov motsvarar ÖKL för WT.

  1. Logga in på SSRK-prov: Flatmästerskapet 2021 - Flatcoated Retrieverklubben Värmland - 2021-08-05 - SSRK Prov - Välkommen (sbktavling.se)
  2. Klicka på "Mitt konto"
  3. Välj den hund du tillfälligt ska justera
  4. Klicka på "Redigera" till höger
  5. Välj Fliken "Retriever" längre ned på sidan.
  6. Justera "Working test" längst ned i listan till den klass som behövs för att kunna anmäla dig till rätt klass på FM2021.

 ***

How to register for FM2021 The Championship

WT-classes are based on qualifications on the B-test. The class the dog is entitled to start in on the B-test, is the class the dog starts in on the Championship. In addition to the classes on B-tests, there are two more classes at this Championship, youth and veteran classes. Participants must be a member of the Swedish Flatcoated Retrieverklubben (FRK) or the corresponding club in their home country. This means that, for example, a first prize on a B-test in NKL is required to start in ÖKL on the Championships. When we use SSRK-prov, this means that you may need to adjust your dog in SSRK-prov to be able to register for the right class. If you have a dog that will start in veteran class (VKL) you need to adjust so that the qualifications in SSRK-prov correspond to ÖKL for WT.

1. Log in to the SSRK-prov: Flatmästerskapet 2021 - Flatcoated Retrieverklubben Värmland - 2021-08-05 - SSRK Prov - Välkommen (sbktavling.se)
2. Click "Mitt konto"
3. Select the dog you should temporarily adjust
4. Click "Redigera" to the right
5. Select the "Retriever" tab down on the page.
6. Adjust the "Working test" at the bottom of the list to the class needed to enable you to register for the right class on FM2021.

© Copyright Flatmästerskapet