Boende

Kristinehamns kommun ligger ungefär 30 minuter från Karlstad. Viktigt att veta är att inget boende finns att tillgå på provplatsen. Ingen övernattning är tillåten på provplatsen, anvisad parkeringsmark eller på annan mark tillhörande markägaren.

Boende finns det däremot gott om på andra ställen. Besök gärna Visit Kristinehamns webbplats och Herrgårdscampingens webbplats. Nedan finns mer information och förslag på olika boendemöjligheter:


© Copyright Flatmästerskapet